Bliv ringet op af en medarbejder

- Udfyld formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt

Skøde


Dit offentlige dokument hvorved ejendomsretten af fast ejendom overdrages fra sælger til køber

Hos DitSkøde forenkler vi din købsproces ved at tage os af udarbejdelse af skødet og tinglysning heraf. Ligeledes tager vi styring og holder overblik i korrespondancen mellem mægler, købers pengeinstitut og sælgers pengeinstitut. Naturligvis sørger vi også for at sælgers eventuelle hæftelser slettes og herefter frigives sælgers penge.

Med os ved roret garanterer vi en professionel og effektiv tilgang til udarbejdelse og tinglysning af skøde og vi rådgiver dig gennem hele processen. Find os meget gerne på Trustpilot, hvor tidligere kunder har tilkendegivet deres oplevelse af vores service.

Vores faste pris på udarbejdelse og tinglysning af skøde udgør kr. 1.995,00 inkl. moms. Skal vi hjælpe dig med udarbejdelse og tinglysning af skøde? Så giv os et kald på 70 20 28 06 eller send en mail til la@dit-skode.dk.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et offentligt dokument som fastlægger hvem, den retmæssige ejer af en given ejendom er. Mange forveksler fejlagtigt et skøde med købsaftalen, men disse to dokumenter er ikke sammenlignelige og udgør hver sin vigtige brik i processen for overdragelse af en ejendom.

Forskellen mellem betinget og endeligt skøde

Der skelnes mellem betinget skøde og endeligt skøde. Et betinget skøde indeholder betingelser for at handlen og den endelige overdragelse af en ejendom kan ske. Eksempelvis kan et betinget skøde indeholde krav til udbedrelse af skader, før overdragelsen og dermed købet kan gå igennem.

Et skøde overgår fra at være betinget til at være endeligt, når alle betingelserne er indfriet og en påtegning herom er udfyldt med underskrifter fra begge parter. Det endelige skøde skal tinglyses på ny. Købesummen til sælger kan ikke frigives til sælger, før det endelige skøde er godkendt og tinglyst.

Hvorfor skal der udarbejdes et skøde?

Uanset om du er køber eller sælger, er det meget vigtigt at få udarbejdet et skøde, i forbindelse med overdragelse eller overtagelse af en ejendom. Som køber er et skøde din sikring for, at ejendomsretten ikke kan forfalde til andre.

Tinglysning af skøde er selvsagt også vigtigt. Ved tinglysning af et skøde indskrives overdragelsen af ejerretten i tingbogen, som er det offentlige register for fast ejendom.

Hvad indeholder et skøde?

Et skøde indeholder følgende oplysninger:

  • Navn på sælger og køber
  • Ejendommens adresse
  • Købesum og pantehæftelser
  • Byrder og servitutter
  • Den offentlige ejendomsvurdering
  • Den endelige overtagelsesdato

Når du hyrer DitSkøde til at håndtere skødet er det ikke blot vores opgave at udarbejde et skøde. Vi agerer ydermere din rådgiver og står desuden for den korrespondance der må foreligge mellem de forskellige pengeinstitutter, som har del i ejendoms-overdragelsen.

Hvad er forskellen på en købsaftale og et skøde?

Købsaftalen er det dokument som dækker over aftalen mellem køber og sælger vedrørende en fast ejendom. Dokumentet fortæller hvem der handler, hvad der handles samt hvilke vilkår køber og sælger har aftalt i forhold til pris, overtagelsesdato, medfølgende inventar, forbehold mv.

Skødet og tinglysningen af skødet registrerer ejerskiftet i tingbogen og indeholder ikke en lang række aftalevilkår, som det er tilfældet med købsaftalen. Skødet er på mange måder en kortere version af købsaftalen, som kun indeholder de væsentligste oplysninger og som bekræfter og beviser ejerskiftet offentligt.

Er et skøde købers eller sælgers ansvar?

Det er hverken lovbestemt, hvem der har ansvaret for at udarbejde skødet eller for at betale for tinglysningen. Dette afhænger af, hvad man er blevet enige om i købsaftalen. Som udgangspunkt er det dog altid køberen, der står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, da køberen i den forbindelse selv styrer frigivelsen af købesummen til sælger.

Får du udarbejdet dit skøde hos os, består dine udgifter først og fremmest af honorarer til DitSkøde samt den statslige tinglysningsafgift.

Vi har erfaring på begge sider af bordet

DitSkøde blev stiftet i 2012 af Linda Andersen, som både er uddannet jurist og ejendomsmægler. Vi har derfor en privilegeret indsigt i både køber, sælger og mæglers position, når et skøde skal udarbejdes og tinglyses.

Skal vi hjælpe dig med udarbejdelse og tinglysning af skøde? Så giv os et kald på telefon: 70 20 28 06 eller send en mail til la@dit-skode.dk. Så hører du fra os hurtigst muligt

DitSkødeDanmarks digitale skøderådgiver!

Udover at tilbyde tinglysning af skøde, kan vi også hjælpe dig med nedenstående.


Top