Bliv ringet op af en medarbejder

- Udfyld formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt

Skilsmisseskøde


Udarbejdelse af skilsmisseskøde for 1.995,00 kr. inkl. moms

✓ OVER 19 ÅRS ERFARING


✓ KUN 1.995 KR. INKL. MOMS


✓ LEVERING INDEN FOR FÅ TIMER


Udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde

Har du og din ægtefælle besluttet at gå hver til sit og har i fælleseje i bolig? Så har I måske besluttet, at den ene af jer skal overtage den andens andel af boligen. I så fald skal der udarbejdes et skilsmisseskøde.

Et skilsmisseskøde er en ændring i det nuværende skøde, hvor den enes ejerandel af boligen overgår til den anden. Det er en udgift som sjældent er til at undgå, da skilsmisseskøde kræves af banken, hvis der er tinglyst lån i boligen.

Hos DitSkøde tilbyder vi udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde til kun 1.995 kr. Uanset om der er tale om en permanent skilsmisse eller en separation, så er prisen for et skilsmisseskøde det samme. Er I ikke gift, men ønsker at ophæve jeres samliv, skal I have udarbejdet et skøde i forbindelse med overdragelse af boligandel. Er du i tvivl om forskellen heraf? Så læs med her.

Ønsker du at få styr på skilsmisseskødet nu? Så bestil dit skilsmisseskøde med det samme, modtag det udarbejdede skilsmisseskøde indenfor et par timer og underskriv straks digitalt.

 

 

 

 

Hvad koster et skilsmisseskøde?

Når du søger markedet igennem for den rette til udarbejdelse af jeres skilsmisseskøde, vil I formentlig finde frem til meget differentierede priser. Vær opmærksom på, at nogle vælger at taksere forskellige priser afhængigt af jeres situation og ligeledes at produktet ikke altid indebærer det samme.

Hos DitSkøde koster et skilsmisseskøde 1.995 kr. inkl. tinglysning. Når du bestiller et skilsmisseskøde hos os kan du forvente følgende:

  • Udarbejdelse af skilsmisseskøde
  • Tinglysning af skilsmisseskøde
  • Hjælp til korrespondancen mellem relevante parter såsom retten, pengeinstitutter, advokater m.m.
  • Levering af skilsmisseskøde indenfor få timer

Husk den obligatoriske statsafgift

Når du skal have tinglyst et skilsmisseskøde vil der tilfalde en statsafgift. Denne afgift udstedes af staten og har ikke noget med udarbejdelsen af skilsmisseskødet at gøre. Afhængigt af din situation, kan statsafgiften beregnes på to måder.

Hvis I har en godkendt separations- eller skilsmissebevilling og ejerskiftet sker som følge af opløsning af jeres fælles formue, ligger afgiften på kr. 1.750 (2020). I alle andre tilfælde, vil I blive beregnet en afgift på 0,6% af købesummen eller af seneste offentlige vurdering af boligen.

Disse oplysninger skal vi bruge

Når vi skal udarbejde et skilsmisseskøde, er der en række personoplysninger, økonomiske forhold og oplysninger om boligen, som vi skal være i besiddelse af. Du skal derfor have følgende dokumenter/oplysninger klar til os:

  • Boligens adresse
  • Navn og e-mail på dig og din tidligere partner
  • Kopi af jeres begges billede-ID og sygesikring
  • Dato for overdragelse af boligandel
  • Købesum af boligandel
  • Godkendelse fra bank og/eller realkredit på evt. overtagelse af gæld

 

 

Begreber, du vil støde på ifbm. skilsmisseskøde

Når du skal have udarbejdet et skilsmisseskøde vil du uundgåeligt støde på et hav af nye begreber og termer. Vi forsøger herunder at redegøre for nogle af dem.

Skilt, separeret eller ophævelse af samliv?

Nogle udbydere af skilsmisseskøder skelner i deres prissætning mellem, om I skal skilles eller separeres, Det gør vi ikke og vores faste pris lyder på 2.295 kr. for udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde. Står I overfor ophævelse af samliv, skal I have udarbejdet et "almindeligt" skøde. Men hvad er egentlig forskellen på de forskellige begreber?

 

Separation

Separation kan nok bedst beskrives som en prøveperiode inden den egentlige skilsmisse. Det vil sige, at I stadig er gift på papiret, men lever hver for sig.

Hvis kun den ene part ønsker skilsmisse, vil I være påkrævet seks måneders separation før en skilsmisse kan fuldføres.

Der er dog undtagelser ved eksempelvis utroskab, grov vold eller bigami. Et skilsmisseskøde vil fortsat være og hedde det samme til trods for, at I er separeret.

 

Skilsmisse

Skilsmisse er den rette betegnelse, når de formelle papirer på jeres ægteskab kan ophæves. Er I begge enige om, at skulle skilles, kan skilsmissen træde i kraft med det samme.

Skilsmisseskødets pris og indhold er det samme som ved separation, når I bestiller gennem os.

 

Ophævelse af samliv

Hvis I ikke er gift eller separeret og ønsker at gå fra hinanden, betegnes det blot som ophævelse af samliv.

I dette tilfælde udarbejdes og tinglyses et almindeligt skøde, hvor den ene part kan overdrage sin ejerandel af ejendommen til den anden part.

 

Særeje-aftaler

Når man gifter sig, vil man automatisk indgå formuefællesskab. Det betyder, at alt hvad I ejer og skylder væk, er I fælles om. Ligeledes skal værdi og gæld deles ligeligt op ved skilsmisse eller separation. Dog kan der være indgået særeje-aftaler på hele eller dele af formuen.

Lad os nu sige, at den ene part har fuld ejerskab over jeres bolig inden I gifter jer, og I ønsker at bevare det således, så vil det eksempelvis kræve en aftale om særeje. Når I skal have udarbejdet et skilsmisseskøde, skal værdi med særeje holdes ude af regnskabet.

Uenighed om opdeling af bo?

Hvis I er uenige om, hvordan jeres bo eller formue skal fordeles, skal I kontakte Skifteretten for hjælp og vejledning. Skifteretten kan i tilfælde af særlig komplekse sager, indhente en autoriseret bobehandler. Ved Skifterettens tiltræden betales der en grundafgift til Skifteretten på 400 kr. Kræver sagen en bobehandler, tilskrives en skifteafgift på 0,5% af boets formue ─ maksimalt 10.000 kr. Det er den part, der henvender sig til Skifteretten, der hæfter for afgifterne.

Spørgsmål

Har du nogle spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af Skilsmisseskøde? Så er du altid velkommen til at tage kontakt til os herom. Giv os et kald på 70 20 28 06 eller send os en mail på la@dit-skode.dk.

Top