Bliv ringet op af en medarbejder

- Udfyld formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt

Mortifikation


Mortifikation af pantebrev eller ejerpantebrev for kun kr. 7.895,00 inkl. moms.

Mortifikation af pantebrev og ejerpantebrev

Er der tinglyst lån på en ejendom i form af pantebrev eller ejerpantebrev skal pantebrevet enten være digitaliseret, eller man skal være i fysisk besiddelse af dokumentet førend dette kan aflyses af tingbogen.  Såfremt der ikke er sket digitalisering af pantebrevet, og det fysiske pantebrev er bortkommet, skal der ske en mortifikation af pantebrevet hvilket vil sige at pantebrevet erklæres retsligt magtesløst.

Mortificeringen kan ske på to måder; med eller uden bankgaranti. Såfremt debitors pengeinstitut udsteder en bankgaranti overfor retten hvorved der indestås for lånebeløbet vil mortifikationssagen tage ca. 3 mdr. En mortifikationssag uden bankgaranti tager ca. 1 år.

Uanset på hvilken måde mortifikationen skal ske, hjælper vi med det hele i din mortifikationssag. Vi tager os blandt andet af:

  • Annoncering i Statstidende.
  • Indhentelse af relevante erklæringer og attester.
  • Korrespondance med pengeinstitut, byret samt Tinglysningsretten.

Vores honorar for mortificering af pantebrev eller ejerpantebrev udgør kun kr. 7.895 inkl. moms.

Derudover betales en retsafgift på kr. 400,00.

Kontakt os i dag på 70 20 28 06

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

DitSkødeDanmarks digitale skøderådgiver!

Udover at tilbyde tinglysning af skøde, kan vi også hjælpe dig med nedenstående.


Top