Bliv ringet op af en medarbejder

- Udfyld formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt

Berigtigelse af ejendomshandel
samt rådgivning


Få lavet din berigtigelse inklusiv rådgivning for 6.995,00 kr. inklusiv moms

✓ Over 19 års erfaring


✓ Kun 6.995 kr. inkl. moms


✓ Levering inden for få timer


Køberrådgivning inkl. berigtigelse

Vi tager os af alt, bl.a.:

 • Gennemgang af ejendommens dokumenter og sikrer at disse stemmer overens med de faktiske forhold
 • Korrespondere med mægler, købers og sælgers pengeinstitutter samt evt. sælgeradvokat
 • Udarbejde og tinglyse skøde
 • Slette sælgers hæftelser
 • Udarbejde refusionsopgørelsen
 • Frigive sælgers penge og afslutte handlen

Vores honorar for køberrådgivning samt berigtigelse udgør kun kr. 6.995,00 inkl. moms.

Kontakt os i dag på 70 20 28 06 for en snak omkring din ejendomshandel.

 

 

 

 

 

 

 

Berigtigelse af ejendomshandel og rådgivning


Ved en ejendomshandel skal køber sørge for at undersøge det egentlige indhold af købsaftalen, fx miljøforhold, nedgravede olietanke, jordforurening, fortrydelsesretten, tilstandsrapporten, energimærkning, ejerskifteforsikring, hvilke byrder, der er pålagt boligen m.v.

Du skal derfor som køber sørge for at få indsat et rådgivningsforbehold, så vi kan gennemgå handelsvilkårene i forbindelse med berigtigelsen og sikre, at du er opmærksom på alle forhold i købsaftalen.

Skulle det vise sig, at der er forhold, som du ikke har været opmærksom på ved underskrivning af købsaftalen og dette har betydning for dig, kan du frit trække handlen tilbage uden at skulle betale 1 % af købesummen i erstatning til sælger.

Det er typisk køber, der skal sørge for handlens gennemførelse, men uanset om det er købers eller sælgers ansvar, er det altid en god ide at overlade berigtigelsen til en professionel rådgiver. Berigtigelse indeholder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt debitorskifte af evt. sikkerhed til ejerforeningen.

Når handlen er godkendt, går vi i gang med berigtigelsen.

 

Hvilken funktion har skødet

Det er, når købsaftalen er underskrevet, at handlen er endelig. Herefter skal der udarbejdes et skøde, hvilket sker elektronisk.

På skødet fremgår grundlæggende oplysninger om handlen

 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • Ejendommens adresse
 • Overtagelsesdagen
 • Navne på sælger og køber
 • Købesum
 • Pantehæftelser
 • Byrder og servitutter


Skødets funktion er at vise omverdenen, hvem ejendommens retmæssige ejer er. Køberen får desuden beskyttelse fra tidligere ejeres eventuelle kreditorer og anden retsforfølgning fra den dag, dokumentet er anmeldt til tinglysningsretten.

 

Refusionsopgørelse

Når man køber/ sælger en ejendom aflæses forbrugsmålere m.v. Sælger betaler for tiden indtil overtagelsesdagen, og køber betaler forbrug fra overtagelsesdagen.

Hvis man eksempelvis køber en ejendom med overtagelses den 1. september, vil sælger normalt have betalt ejendomsskat fra 1. juli til 31. december, i henhold til opkrævning på ejendomsskattebilletten.

Da køber skal betale ejendomskat fra overtagelsesdagen, skal køber over refusionsopgørelsen refundere sælger for perioden 1. september til 31. december. Der er normalt også andre poster, som reguleres over refusionsopgørelsen.

Forbrugsafgifter afregnes enten direkte med værkerne eller skal refunderes over refusionsopgørelsen – f.eks. hvis sælger har betalt et a conto beløb til varmeværket.

Idet sælger, for at slippe for sit almindelige 10 årig sælgeransvar for mangler, skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmine skal også denne med på refusionsopgørelsen.

 

Panterettens størrelse

Panterettens størrelse bør mindst svare til 1 års fællesbidrag, varmebidrag m.v. og på grund af prisudviklingen vil der med tiden opstå behov for at forhøje. Desuden kan køber og sælger have aftalt, at yderligere beløb reguleres efter handlen.

Der er relativ megen "teknik" forbundet med udarbejdelse af ovennævnte opgørelser. Derfor lader de fleste parter i en ejendomshandel sig også repræsentere af en professionel rådgiver for på den måde blandt andet at sikre sig, at opgørelserne udarbejdes korrekt.

 

Sikkerhed til ejerforeningen

Ejerforeningers pantesikkerhed etableres i praksis i form af ejerpantebreve, skadesløsbreve, pantstiftende vedtægter eller pantstiftende skøder. Pantsikkerheden er en garanti for at fællesudgifterne bliver dækket ved en eventuel tvangsauktion.

Ved salg af ejerlejligheder retter ejendomsmægleren sædvanligvis henvendelse til ejerforeningens administrator, hvor der blandt andet spørges om forhøjelse/ etablering af pantesikkerhed.

Såfremt ejerforeningen benytter ejerpantebreve eller skadesløsbreve, skal der udfærdiges en digital allonge til pantebrevet. Allongen skal som udgangspunkt udfærdiges og ekspederes af den berigtigende rådgiver.

DitSkøde – Danmarks digitale skøderådgiver!

Top