Bliv ringet op af en medarbejder

- Udfyld formularen og vi ringer dig op hurtigst muligt

Afgifter til staten


DitSkøde - Erfaring med over 6000 tinglysningsekspeditioner!

Afgifter til staten

Det følger af tinglysningsafgiftsloven, at der i forbindelse med tinglysning skal betales en afgift til staten. Denne beregnes som:

Almindelig fri handel af enfamiliesejendom/ sommerhus

  1. Fast afgift kr. 1.750,00,
  2. Variabel afgift på 0,6% af købesummen

Anden overdragelse

Eks. mellem samlevere eller familie. Alt som ikke er en almindelig fri handel. Type ejendom: Enfamiliesejendom/sommerhus.

  1. Fast afgift kr. 1.750,00,
  2. Variabel afgift på 0,6% af den højeste af enten købesummen eller af 85% af den offentlige ejendomsvurdering.

Der gælder særlige regler for tinglysning i forbindelse med ophør af formuefællesskab, f.eks: skilsmisse, separation, bosondring eller lign. I disse situationer betales alene den faste afgift på kr. 1.750,00.

Bemærk!

Vær opmærksom på, at såfremt der alene handles en andel af ejendommen, fx i forbindelse med samlivsophævelse, hvor den ene part skal overtage den fælles ejendom, så beregnes afgiften naturligvis alene af den andel, der overdrages. Det drejer sig typisk om 50 % af ejendommen og dermed er beregningsgrundlaget kun 50 % af 85 % af den offentlige vurdering eller overdragelsessummen såfremt denne er højest.

Send os gerne en mail med beskrivelse af din sag, således kan vi beregne den helt konkrete afgift på netop din handel/ overdragelse.

 

Reglerne om betaling af tinglysningsafgift

Den 1. januar 2014 ændres reglerne om betaling af tinglysningsafgift i forbindelse med ejerskifte (køb og salg) af fast ejendom.

Hovedreglen vil herefter være, at der skal betales 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.750 kr. i tinglysningsafgift, hvis der er tale om et enfamiliehus - herunder ejerlejligheder, et flerfamiliehus eller et fritidshus.

Hvis ejerskiftet ikke er sket som almindelig fri handel, skal der betales tinglysningsafgift af 85% af ejendomsværdien, hvis købesummen er mindre end dette beløb - ellers af købesummen.

Ved ejerskifte af andre typer af ejendomme, skal der fortsat betales tinglysningsafgift af det højeste beløb af henholdsvis ejendomsværdi og købesum.

For yderligere oplysninger om ændringerne skal du kontakte SKAT.

Hvis du ønsker, at vi giver dig et opkald, udfyld blot formularen, og du vil hurtigst muligt blive kontaktet.

DitSkøde – Danmarks digitale skøderådgiver!

 

 

 

 

 

Top